16 Eylül 2017 Cumartesi

DURMAK ACI VERİR

Değerli okurum Allah’ın Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Uzun zamandan beri yazmıyordum, ama bugün yazmam gerektiği kanısına vardım. Çünkü ehli küfür hiç durmadan çalışırken tahribatta sebat ederken, biz iman ehli neden duruyoruz. Acaba Allah bize durun mu, yoksa kalkın yorulun mu demiş.
O zaman açıp bakalım Kuranıkerim’e ve Cenabıhak ne demiş.
İnşirah suresinde mealen ’bir işi bitirince diğerine koyul’, Duha suresinde ‘Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat’. Zariyat suresinde ‘Ben insanları ve cinleri sadece Bana ibadet etsinler diye yarattım.’ Âl-i İmrân suresinde ‘Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir’.
Yani Cenabıhak bizden kalkmamızı ve anlatmamızı istiyor. Bu ayetler ve ehli küfrün küfürde sebatı, çalışması, yorulması beni silkeledi ve kalk artık dedi. Bu kadar insan şeytana tabi olup küfre koşarken yani arkasındaki gücün; ölüme ve kabrin altındaki suale iyi yönde hiçbir tesiri yokken, sen Âlemlerin Rabbi olan Allaha iman etmişsin.
Allah sana durma anlat demiş neden duruyorsun? Sana sonsuz bir hayat vaat etmiş acaba inanmıyor musun? Bütün bunlar birleşti ve artık kalkıp anlatmam gerektiği kanısına vardım. Elimizde Kuranıkerim gibi mucizevi bir eser var ve Kuranı Kerim’in müthiş tefsirleri var neden böyle kuvvetli silahlarımız varken ehli küfrün karşısında yenilelim.
Düşünsenize Bu vazife yeryüzünün en şerefli ve en kıymetli vazifesidir. Acaba bundan daha kıymetli bir vazife olsaydı, Allah seçkin kul olarak yarattığı peygamberlerini o vazife ile görevlendirmez miydi?
Başlıkta dediğim gibi ‘Durmak acı verir’ çünkü çalışmak bir emirdir.
Söylediklerim eğer Hak ise haydi Peygamber mesleğine durmadan yorulmadan, Selametle…

Yorumlar (0)


18 Haziran 2012 Pazartesi


İŞE BAŞLAMA

Arkadaşlar bugün GERÇEK KİŞİLER için işe başlama ile ilgili bilgi vereceğim.İşe başlamada yapacaklarımız.
İşletme defterini numaralandırırız, notere tasdik ettiririz .
İşe başlama dilekçesini doldururuz.
Sözleşmemizi hazırlarız.Sözleşmenin aslı bizde kalır fotokopisini vergi dairesi alır
mükellefin iş yeri kira ise sözleşme hazırlanır, kira sözleşmesinin aslını vergi dairesi alır.
İkametgah ,imza beyannamesi ,kimlik aslı ve fotokobisi, kira sözleşmesi , mali müşavirlik sözleşmesi, İŞE BAŞLAMA dilekçesinin ekinde olur. Vergilendirmede kiranın damga vergisi tahakkuk ettirirlir (iş yeri vakıfa aitse şahıs kira sözleşmesi yaptığında notere zaten ödemiştir tekrar vergi dairesinde kesilmez) tahakkuk ödenir. tahakkukun 1 nüshası işe başlama dilekçesine eklenir. Sicil servisine götürülür memur kimlik kontrolü yapar şef havale eder evrak kayıttan numara alınır ve sonra sicile bırakılır işe başlama işi bitmiştir hayırlı olsun.

23 Nisan 2012 Pazartesi

yazarkasa işlemleri,


 

Değerli arkadaşlar yazarkasa işlemleri ile ilgili bir kaç bilgi paylaşacağım.
Yazar kasa alabilmek için ilk başta vergi dairesinden izin dilekçesi alırız bu aşama şöyle gerçekleşiyor. Aşağıda bulunan dilekçeyi doldurup ve yoklama memurunun tutmuş olduğu tutanağın fotokopisini ekleriz.………………………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                                                    ..…/…../20......
Dairenizin........................................................vergi numaralı mükellefiyim.
…../…./20..... Tarihinde………………………………………... işi yapmak üzere
merkez/şube açtım.

3100 Sayılı Ö.K.C. hakkındaki kanun gereği, ilgili perakende satışlarım için tarafınızdan
....... adet ödeme kaydedici cihaz  alabilmem için tarafıma ''izin belgesi''  verilmesini
saygılarımla arz ederim.Ödeme kaydedici cihazın kullanılacağı adres:  ……………………………………...............

………………………………………………………………………………..................................
SAYGILARIMIZLA...
Kaşe / İmza

 YAZAR KASA İÇİN İZİN DİLEKÇESİ VERİLDİKTEN SONRA VERGİLENDİRMEDEN HAVALE ETTİRİLİR EVRAK KAYITTAN NUMARA ALINIR SONRA VERGİ MEMURUNA  GÖTÜRÜLÜR MEMUR GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPAR ŞEFE VE MÜDÜRE İMZALATIR TEKRAR BİZE VERİR BİZ YİNE EVRAK KAYIT NUMARASI ALIRIZ SONRA MEMUR İZİN DİLEKÇESİNİ BİZE VERİR BUNUNLA GİDİP YAZAR KASA ALIRIZ. BUNDAN SONRAKİ İŞLEMLER İSE YAZAR KASA LEVHASI BUNUN İÇİN GEREKLİ EVRAK VE İŞLEMLER:
İzin yazısını aldıktan sonra 15 gün içerisinde yazar kasa alınmalıdır yoksa cezai işlemler uygulanır(Hani 30 gündü felan diye sorular olabilir bu süre izin yazısını aldıktan sonraki süredir. 30 gün ise işe başladıktan sonraki süredir ve kalkınmanın olduğu yerlerde 60 gündür, dikkatinize).Servisten aldığımız örnek fişin alındığı tarihte de yazar kasa levhası için başvurulmalıdır eğer o tarihten sonra gelirsek memur sizden levha alacağınız gün tarihli z raporu ister.Onun için örnek fiş alındığı gün levha için başvurun. Ve kesinlikle levha almadan satış yapmayın.
1)İzin yazısı
2)Ruhsatın Ön yüzünün fotokopisi (yazarkasa satan , alan ve yazarkasa markasının  olduğu yer  1ve2.sayfa)
3)Yazar kasa Servisinin kestiği örnek fiş
4)Gider Pusulası yada Fatura Fotokopisi(gider pusulası kestiğinizde şu tarihli ve şu numaralı izin yazısına istinaden diye belirtin.
5)Yazar Kasa Bildirim Dilekçesi 

Bu evrakları alırsınız vergilendirmedeki memura verirsiniz memur gerekli işlemleri yapar yazar kasa sahibini yazarkasa levhasını vermek üzere çağırır gerekli imza atıldıktan sonra vergi levhası alınır.
YAZAR KASA VE YAZAR KASA RUHSATNAMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR!

3 Nisan 2012 Salı

Sermaye arttırımı

Merhaba arkadaşlar bugün sermaye arttırımı hakkında bir yazı paylaşacağım.
 Sermaye arttırımı için yapılan işler.
 Ticaret odasından dilekçe alınıyor. (Gaziantep Tic.Sic.Memurluğu'na) diye bir dilekçe alıyorsun oradan şirketle ilgili bilgileri doldurduktan sonra. 3 adet Tadil metni yazıyorsun buda ana sözleşmenin 6. maddesini kapsıyor çünkü değiştirilecek kısım o. tadil(değişiklik) diye nitelendirebiriz. Sonra Mali Müşavir veya Yeminli Mali müşavir tarafından hazırlanmış şirketin 6. maddesindeki sermayesini ödendiğine dair bir rapor.Şirketin sermaye arttırımı için almış olduğu kararı notere onaylatıp onuda istenilen evraklara koyuyoruz. birde Mali Müşavirin S.M.M.M.Odasından onaylı onay süresi 3 ayı geçmemiş bir faaliyet belgesi. Bu evrakları tamamladıktan sonra Tic.Odasına gidilir onlarda 2 tane bankaya, 1 tanede Tic.Odasına ödenmek üzere makbuz keser onları ödedikten sonra . Tic.Odasına tekrar gideriz . Tadil metni Tic. Odası tarafından onaylanır, 1 tane Vergi Dairesine verilmek üzere alınır. 1taneside mükellefte kalır. Vergi Dairesine Sermaye arttırımını yaptığımızın bilgisini bir dilekçe ile bildiririz dilekçede ek olarak Noterin  ve Tic. Odasının  onayladığı kararlar yer alır. Vergi dairesinde Vergilendirmeden havale ettirip evrak kayıt numarası alınır sonra tekrar vergilendirmeye bırakılır ve sermaye arttırımı işlemimiz gerçekleştirilmiş olur. Belki kolay gözüküyor ama gerçekten çok önemli şirket kuruluşu kadar zaman alıyor.

15 Mart 2012 Perşembe

Yıllık gelir vergisi ve yıllık kurumlar vergisi

Değerli arkadaşlarım belki bu yazdıklarım bir mali müşavir için basit bir bilgidir yalnız bizim için öyle değil çünkü bizim muhasebe hakkında bir çok şeye daha doğrusu her şeye ihtiyacımız var. Şimdi ilk başta yapacağımız iş gelir nedir ? Gelir ; gerçek kişinin bir yıl içerisinde elde ettiği kazançların net tutarıdır. Peki gelir vegisinin konusu nedir? Gelir vergisinin konusu; Şahısların bir yılda elde ettiği kazanç ve iratların net tutarıdır;
1)Ticari kazanç
2)Zirai kazanç
3)Ücret
4)Gayrimenkul sermaye iradı
5)Sermaye iradı
6)Serbest meslek kazancı
7)Diğer menkul kazanç ve iratlar.
Gelir vergisi; Yıllıktır yani 1 ocakla 31 aralık arası muhasebe takvim yılı denilen olayda budur. Gelir vergisi şahsidir. Önceden gelir vergisi yıllık olarak verilir ama enflasyon dönemi sırasında devlet dedi ki kardeşim sen ocakta şubatta martta yani bir yıl içerisinde gelir elde ediyorsun bana 1yıl sonra gelirini beyan ediyorsun ama enflasyon var para değer kaybediyor ee ne yapacağım ben? Ee o zaman sen bana üç ayda bir geçici vergi ver bende enflasyondan dolayı zarar etmiyeyim. Ondan sonra bu üç aylık geçici vergi beyanı ortaya çıktı.Normalde adam geçici vergisini 3 ayda bir öderse yıl sonunda vergi çıkmaması lazım ama geliri yüksekse çıkar.Peki neden diye bir soru duyar gibiyim şimdi arkadaşlar gelir vergisi artan bir oranla hesaplanır.Yani sadece %15 değil bu oran senin gelirin yükseldikceoranlarda şu şekilde %20,%25,%27,%35 artar.Ben size bu oranları 2011 yılı için şöyle yazayım.
9.400TLye kadar %15 eğer 9.400TLden fazla ise yine 9.400TLsi %15 aşan kızım ise%20'den hesaplani peki kaç bin TLye kadar oda 23.000TLye kadar.23.000'ide aşarsa aşan kızım yani 23.000den sonrası %27 oranıyla hesaplanır peki bu kaça kadar 53.000tl'ye kadar. Oran 53.000'i aşarsa o zamanda %35'lik oranla hesaplanır 53.000'den sonra %35 oranıyla hesaplanır. Şimdi arkadaşlar örnek olarak; bir şahsın yıllık geliri 60.000 ise ilk düştüğümüz hata hemen %35'le hesaplama olur bu da bizi yanlışa götürür.Çünkü artan bir hesaplama demiştik başta değil mi?
Bizim yapacağımız işlem. 9.400tlye kadar %15 le çarpalım  1.410tl , 9400'ü aşan kısım için
23.000e  kadar %20 oran kullanacağız. şimdi biraz daha dikkat edelim . 23.000-9400= 13.600tl 13.600*%20=2.720tl
bu 2.720tl+1.410tl=4.130 olur yalnız bu 23.000e kadar şimdi 23.000'i aşan için ise tıpkı 9400ü aşan kısımda yaptığımız işlemleri yapacağız. 53.000-23.000=30.000 . bu 30.000'ide %27 ile çarpacağız neden? çünkü 53.000'e kadar oranımız%27 . 30.000*%27= 8.100. bu sonuçla 4.130u toplayalım.8.100+4.130=12.230 sonraki işlemimiz 53.000'i aşan kısım için %35 ne kaldı yani yıllık gelirimiz 60.000 tl demiş 60.000-53.000=7.000  7.000*%35=2.450 bu tutarla da 12.230u toplayacağız  12.230+2.450=14.680 
14.680TL ödeme yapacağız. inşallah yardımcı olmuşumdur.
Size bu gelir vergisi oranını birde tablo şeklinde vereyim daha iyi anlaşılsın 
GELİR VERGİSİ ORANLARI
2011 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
9.400Yeni TL kadar%15
23.000Yeni TL sinin9.400TL si için1.410 TL,fazlası için%20
53.000Yeni TL sinin23.000TL si için4.130 TL,fazlası için%27
53.000YTL sinden fazlasının53.000TL si için12.230 TL,fazlası için%35
Kurumlar vergisindeki oran ise %20'dir.Kurumlar vergisi nisan ayında beyan edilir.

Değerli arkadaşlar bununla ilgili daha öğreneceğimiz bilgiler var ben sonraki yazımda konun devamını getireceğim.

8 Mart 2012 Perşembe

Zamanla birlikte yeni bilgiler.

Değerli arkadaşlarım önümüzdeki günlerde yapacağım işlerle ilgili bilgi vereceğim mesela . Bizim için önemli olan işe başlama, iş bırakma(terk), işletmeden şirkete geçiş evresindeki yapılan işler, yeni işletmede yazar kasa alma evresi ...vb.